Styret i Sunndal hundeklubb 2021/2022

Leder

Janne Warmøy

Mobil:  909 76 708

Nestleder

 Jann Myrvang

Mobil:

E-post:

Kasserer

  Kjersti Carlsen

Mobil: 92629438

E-post:

Styremedlemmer

Styremedlem: Elin Solheim  

Mobil:    

E-post:    

Styremedlem: Hege-Eileen Ottem Lund

Mobil: 47076633

E-post: 

Vara

Mobil:

vara: Kine Malene Sletnes

E-post: 

Vara: Tonje Refstie

Mobil:  

E-post:  

Valgkomite

Valgkomite : 

Valgkomite : 

Valgkomite varamedl.: